Befria Skåne!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Christer Andersson on September 08, 1998 at 01:04:02:

This message is written in the actual language in the land that Ladonien is a occupying power!!!
Befria Skåne från ockupationsmakten Ladonien!!!!
Precis som man rensar stränderna från annat skräp med jämna mellanrum så skulle Ladonien jämnas vid naturreservatets markyta.
Ladonien kan fortsätta att finnas i den virtuella värld som den hör hemma i. Men låt naturen själv sköta om konsten ute i naturen, för där ligger människan långt efter.
/ / / Leve en fri natur!!!
Bara för att andra förstör i naturen så rättfärdigar det inte andras naturförstörelse!!!Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]