Stay Away from Norway !


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Norwegian Freedom Fighters - the Resistance - Norwegian Republican Army on June 13, 1997 at 14:28:19:

Koallisjonen for Norges Frihet /index.htm Frihetskampen
melder:

Vi har registrert at noen rebelliske satans umennesker
har prøvd å stjele land fra Norge. Men vi kan
informere dere såkallade "ladoniere" at dere ikke vil
lykkes med det nazi/kommunistisk-pregede konspirasjon-
makeriet dere bedriver. Deres livsløgn - at vara en
selvstendig "stat" - fy faen!
Jeg tar meg den nødvendighet å informere at det
i Norges grunnlov står at Norge er et fritt, selvstendig
uavhengig og UDELELIG land. Internasjonale lover krever
at for noen å kalle seg en selvstendig stat må man
være annerkjent av andre land. I og med at dere ikke er
det blir dere ansett som opprørere og forbrytere mot
alle nordmenn og svensker og alle andre som tror på sin
frihet. Dette femtekolonneriet deres vil kollapse - det skal
vi sørge for. Om dere "ladoniere" ikke går bort ifra
deres territoriale krav i Norge skal vi sørge for at
dere knuses millitært. Allerede i nærmeste fremtid
kommer vi til å innlede tiltak som skal befri Norge fra
trusselen som "Ladonia" utgjør.

Leve Kongen.
Alt For Norge.

For Norges frihet og ære:

Norwegian Freedomfighters
the Resistance
Norwegian Republican Army


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]