Re: Stay Away from Norway !


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Lord Lars on June 13, 1997 at 20:13:36:

In Reply to: Stay Away from Norway ! posted by Norwegian Freedom Fighters - the Resistance - Norwegian Republican Army on June 13, 1997 at 14:28:19:

: Koallisjonen for Norges Frihet /index.htm Frihetskampen
: melder:

: Vi har registrert at noen rebelliske satans umennesker
: har prøvd å stjele land fra Norge. Men vi kan
: informere dere såkallade "ladoniere" at dere ikke vil
: lykkes med det nazi/kommunistisk-pregede konspirasjon-
: makeriet dere bedriver. Deres livsløgn - at vara en
: selvstendig "stat" - fy faen!
: Jeg tar meg den nødvendighet å informere at det
: i Norges grunnlov står at Norge er et fritt, selvstendig
: uavhengig og UDELELIG land. Internasjonale lover krever
: at for noen å kalle seg en selvstendig stat må man
: være annerkjent av andre land. I og med at dere ikke er
: det blir dere ansett som opprørere og forbrytere mot
: alle nordmenn og svensker og alle andre som tror på sin
: frihet. Dette femtekolonneriet deres vil kollapse - det skal
: vi sørge for. Om dere "ladoniere" ikke går bort ifra
: deres territoriale krav i Norge skal vi sørge for at
: dere knuses millitært. Allerede i nærmeste fremtid
: kommer vi til å innlede tiltak som skal befri Norge fra
: trusselen som "Ladonia" utgjør.

: Leve Kongen.
: Alt For Norge.
:

: For Norges frihet og ære:

: Norwegian Freedomfighters
: the Resistance
: Norwegian Republican Army

Well, I think some norwegians need a little Ladonian spirit.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]