Re: Stay Away from Norway !


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Daniel Warhammar on July 07, 1997 at 12:26:24:

In Reply to: Re: Stay Away from Norway ! posted by Lord Lars on June 13, 1997 at 20:13:36:

: : Koallisjonen for Norges Frihet /index.htm Frihetskampen
: : melder:

: : Vi har registrert at noen rebelliske satans umennesker
: : har prøvd å stjele land fra Norge. Men vi kan
: : informere dere såkallade "ladoniere" at dere ikke vil
: : lykkes med det nazi/kommunistisk-pregede konspirasjon-
: : makeriet dere bedriver. Deres livsløgn - at vara en
: : selvstendig "stat" - fy faen!
: : Jeg tar meg den nødvendighet å informere at det
: : i Norges grunnlov står at Norge er et fritt, selvstendig
: : uavhengig og UDELELIG land. Internasjonale lover krever
: : at for noen å kalle seg en selvstendig stat må man
: : være annerkjent av andre land. I og med at dere ikke er
: : det blir dere ansett som opprørere og forbrytere mot
: : alle nordmenn og svensker og alle andre som tror på sin
: : frihet. Dette femtekolonneriet deres vil kollapse - det skal
: : vi sørge for. Om dere "ladoniere" ikke går bort ifra
: : deres territoriale krav i Norge skal vi sørge for at
: : dere knuses millitært. Allerede i nærmeste fremtid
: : kommer vi til å innlede tiltak som skal befri Norge fra
: : trusselen som "Ladonia" utgjør.

: : Leve Kongen.
: : Alt For Norge.
: :

: : For Norges frihet og ære:

: : Norwegian Freedomfighters
: : the Resistance
: : Norwegian Republican Army

: Well, I think some norwegians need a little Ladonian spirit.

I think they need a grouphug!Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]