Re: Stay Away from Norway !


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Geir Stene on July 14, 1997 at 14:54:26:

In Reply to: Stay Away from Norway ! posted by Norwegian Freedom Fighters - the Resistance - Norwegian Republican Army on June 13, 1997 at 14:28:19:

: Koallisjonen for Norges Frihet /index.htm Frihetskampen
: melder:
-
osv.osv.(min kommentar)
-
: Leve Kongen.
: Alt For Norge.
:

: For Norges frihet og ære:

: Norwegian Freedomfighters
: the Resistance
: Norwegian Republican Army

Jaha - Det slår meg som noe for vår minister for
ironi - at en republikansk,frihetskjempende hærskare
ønsker å hilse Kongen ?!?
Kan det være vår Konge de mener ?

Og ellers vil jeg bare si at en gruppeklem er på sin
plass, i så mange saker.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]