Re: Ambassaden i Falkenberg


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Daniel Warhammar on August 06, 1997 at 11:35:02:

In Reply to: Ambassaden i Falkenberg posted by Magnus Karlsson on August 05, 1997 at 20:45:16:


: I dagens (5 augusti) nummer av Hallands nyheter
: läser vi att Länsstyrelsen i Halland har upphävt
: bygglovet för Ladoniens ambassad i Falkenberg.
: I artikeln finns följande citat av en av de som
: överklagat bygglovet:
: "-Vi älskar konst."

: Där ser man...

: Magnus Karlsson

Jag kan då tillägga att man i dagens GP kan läsa varför bygglovet dras tillbaka:
"I februari beviljades tillfälligt byggnadslov för hela utställningen Sculptura 97. Vad byggnadsnämnden dock glömde var att även vid tillfälligt byggnadslov måste grannarna få yttra sig om byggnadsverket. Något de aldrig fick."
Detta betyder alltså att det var byggnadsnämndens fel, vilket också borde betyda att Ambassaden och Lars Wilks inte kan bestraffas genom t.ex vräkning el. dyl.

silex silicis ac volubilis

/DanielFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]