Ambassaden i Falkenberg


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Magnus Karlsson on August 05, 1997 at 20:45:16:

I dagens (5 augusti) nummer av Hallands nyheter
läser vi att Länsstyrelsen i Halland har upphävt
bygglovet för Ladoniens ambassad i Falkenberg.
I artikeln finns följande citat av en av de som
överklagat bygglovet:
"-Vi älskar konst."

Där ser man...

Magnus KarlssonFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]