Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by ÉNEKES, Árpád jr. on July 13, 1999 at 14:47:21:

In Reply to: Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by Pierre Holmberg on December 07, 1998 at 08:25:34:

: : Hej !
: : Jag skulle gärna vilja ha en mail kompis.
: : Jag e´en tjej på 15 år bla

: : Sen skulle jag vilja veta om ladonien har en svensk hemsida isåfall var?

: ---------------------------------------------------------------------------

: Hej på dig, jag vill gärna maila dig, tror du
: att vi kan bli mailkompisar?
: Isåfall skriv till mig pjor@hotmail.com
: så får du veta mer om mig.

: Ha det BÄST!!!
: Hälsningar Pierre H.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]