Hejsan !


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Fanny on December 12, 1999 at 11:49:25:

In Reply to: Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by ÉNEKES, Árpád jr. on July 13, 1999 at 14:47:21:


Hejsan!
Jag är en tjej på 15 år (snart 16)
som hade kunnat tänka sig att maila med dig!
Ha det bra och maila om du vill annars....
Hejdå
(Fanny)


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]