Re: N‰GON SVENSK SOM VILL MAILA LITE?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Šnekes, ”rp·d jr. on July 13, 1999 at 14:49:30:

In Reply to: Re: N‰GON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by ŠNEKES, ”rp·d jr. on July 13, 1999 at 14:47:21:

--------------------------------------------------
: : : Jag skulle g”rna vilja ha en mail kompis.
: : : Jag e„en tjej pĀ 15 Ār bla

: : : Sen skulle jag vilja veta om ladonien har en svensk hemsida isĀfall var?

: : ---------------------------------------------------------------------------

: : Hej pĀ dig, jag vill g”rna maila dig, tror du
: : att vi kan bli mailkompisar?
: : IsĀfall skriv till mig pjor@hotmail.com
: : sĀ fĀr du veta mer om mig.

: : Ha det BŸST!!!
: : H”lsningar Pierre H.
----------------------------------------------
where is Ladonien in map?Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]