Re: nobility


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Nemo on October 26, 1998 at 14:26:10:

In Reply to: nobility posted by Ildiko Crona on October 25, 1998 at 17:32:57:

: Hej på er!
: Mina föräldrar blev Ladoniens medborjare föra året.De
: ville också bli "nobels" men de fick vanligt medborgar-
: skap.Är nobility bara för Svenskar eller ??? Vad ska
: jag göra nu ?
: Tack!
: Ildiko

No, nobility is not only for Swedish, there must have been some mistake.

I think the best thing to do is to contact our State Secretary, Lars Vilks.

Nemo.


(Jeg håper du fostår engelsk. Hvis ikke, her er en liten oversettelse til norsk (den er jo nokså lik svensk.)

Nei, nobility er ikke bare for svensker, det må ha skjedd en eller annen feil.

Jeg tror det er best at du kontakter vår statssekretær, Lars Vilks.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]