Re: nobility


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by maria paijkull on October 31, 1998 at 15:57:37:

In Reply to: Re: nobility posted by Nemo on October 26, 1998 at 14:26:10:

: : Hej på er!
: : Mina föräldrar blev Ladoniens medborjare föra året.De
: : ville också bli "nobels" men de fick vanligt medborgar-
: : skap.Är nobility bara för Svenskar eller ??? Vad ska
: : jag göra nu ?
: : Tack!
: : Ildiko

: No, nobility is not only for Swedish, there must have been some mistake.

: I think the best thing to do is to contact our State Secretary, Lars Vilks.

: Nemo.

:
: (Jeg håper du fostår engelsk. Hvis ikke, her er en liten oversettelse til norsk (den er jo nokså lik svensk.)

: Nei, nobility er ikke bare for svensker, det må ha skjedd en eller annen feil.

: Jeg tror det er best at du kontakter vår statssekretær, Lars Vilks.

Question about nobility from a visitor on this page:
What is the heart of nobility in Ladonia? And how can you detect it?
Maria PaijkullFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]