nobility


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Ildiko Crona on October 25, 1998 at 17:32:57:

Hej på er!
Mina föräldrar blev Ladoniens medborjare föra året.De
ville också bli "nobels" men de fick vanligt medborgar-
skap.Är nobility bara för Svenskar eller ??? Vad ska
jag göra nu ?
Tack!
Ildiko


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]