Re: Observera mera!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Count Torby on April 03, 1997 at 12:43:54:

In Reply to: Observera mera! posted by Greve Carl von Johansson on April 01, 1997 at 18:15:47:

: Idag skrev jag ett brev till Minisry of Unschooling om att vi borde starta en skola i observation i Ladonien.
: Här är mitt brev till vår Minister.

: Hej!
: Mitt namn är Greve Carl von Johansson och är studerande på The Surrey Institute of Art & Design i Farnham England.
: Jag måste säga att vi medborgare i Ladonien borde starta en skola i observation. För mig är observation något som är naturligt,
: men för en stor del av mänskligheten är det ej det.Jag har ännu inga riktlinjer för hur denna skola ska starta men är villig att diskutera det med dig.
: En idé är att starta en sida här i den elektroniska djuneln där vi kan diskutera observationer som på något sätt är betydande för oss människor och för vårt land.
: Och jag tror att observation är intryck i både bild och ljud. Att lyssna är väldigt viktigt för oss. Om vi inte ser och hör kan vi inte lära.
: Jag menar inte bara att vi ska läsa texter och lyssna på vad andra har att säga, utan också läsa och lyssna på vad omgivningen har att säga.
: Lyssna på vinden och vattnet och vi kan faktiskt lära oss mer en vad vi tror.

: Jag kan vara svår att nå pga. att jag både är i England och Sverige, men har e - post både här och där. Så om du vill kontakta mig för diskution så skriv till båda adresser.

: Carl_Johansson@student.surrart.ac.uk ( England )
: jan.johansson@mailbox.swipnet.se ( Sverige )

: Sköna vår dagar önskar jag dig.

: Greve Carl von Johansson ( 96 - 711 )///
: ///
: Jag hoppas att ni alla har åsikter om denna fråga och jag skulle bli glad om ni skulle vilja svara mig.

Var hälsad greve Carl och alla ladonier!
Observation är en del av livet och behöver väl egentligen
inte läras in. Men, jag antar att den observation greve Carl
syftar på är den mera ingående observationstekniken en konstnär så
småningom övar upp. Att lära sig se kontrasterna och spelet
mellan ljus och skugga, detaljer som bidrar till helheten och
detaljer som måste rensas bort. Att se färgernas samspel. I det
"vanliga" livet går man oftast förbi saker och ting utan att
närmare reflektera över hur de verkligen ser ut. Att lära sig verklig
observation är en fråga om övning. Har ni någon gång sett
en målare i aktion? Om ni får tillfälle, observera då den
intensiva observation motivet utsätts för. På något sätt förhöjs
perceptionsnivån över det "normala" och man sjunker in i själva
betraktelsen. Som en färd in i en okänd värld. Så visst kan det
behövas en skola i observation. Som en förövning rekommenderar jag
observation av Hale­Bopp. Pränta in fenomenet en kväll, gör likadant
nästa kväll och jämför sedan iakttagelserna. Har observationen
utförts väl upptäcks ofelbart nya saker vid varje observation.
Naturligtvis går det lika bra med selleri eller en bärs. Den sistnämnda
drycken kan förstås förvirra observationsförmågan om den intages i
övermått. Å andra sidan kan man se dubbelt och således få två
saker att observera samtidigt.
Count TorbyFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]