Observera mera!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Greve Carl von Johansson on April 01, 1997 at 18:15:47:

Idag skrev jag ett brev till Minisry of Unschooling om att vi borde starta en skola i observation i Ladonien.
Här är mitt brev till vår Minister.

Hej!
Mitt namn är Greve Carl von Johansson och är studerande på The Surrey Institute of Art & Design i Farnham England.
Jag måste säga att vi medborgare i Ladonien borde starta en skola i observation. För mig är observation något som är naturligt,
men för en stor del av mänskligheten är det ej det.Jag har ännu inga riktlinjer för hur denna skola ska starta men är villig att diskutera det med dig.
En idé är att starta en sida här i den elektroniska djuneln där vi kan diskutera observationer som på något sätt är betydande för oss människor och för vårt land.
Och jag tror att observation är intryck i både bild och ljud. Att lyssna är väldigt viktigt för oss. Om vi inte ser och hör kan vi inte lära.
Jag menar inte bara att vi ska läsa texter och lyssna på vad andra har att säga, utan också läsa och lyssna på vad omgivningen har att säga.
Lyssna på vinden och vattnet och vi kan faktiskt lära oss mer en vad vi tror.

Jag kan vara svår att nå pga. att jag både är i England och Sverige, men har e - post både här och där. Så om du vill kontakta mig för diskution så skriv till båda adresser.

Carl_Johansson@student.surrart.ac.uk ( England )
jan.johansson@mailbox.swipnet.se ( Sverige )

Sköna vår dagar önskar jag dig.

Greve Carl von Johansson ( 96 - 711 )///
///
Jag hoppas att ni alla har åsikter om denna fråga och jag skulle bli glad om ni skulle vilja svara mig.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]