Letar efter lögner för att hitta saningen


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Malin on October 17, 1997 at 21:23:36:

In Reply to: Letar efter lögnerna för att finna sanningen!!! posted by Jerker von Erikson on June 09, 1997 at 14:14:11:


Föresten du.. jag tror inte på det dära med att finna saningen i lögnen. Det som är saning för dig karnse inte är saning för mig. Moraliskt rätt, är det alltid rätt och finns det något som är moraliskt. Moral borde väll vara något som har med det egna omdömet att göra och om den enskilda människans moral är som de flesta andra människors omdöme så är det moraliskt.
Eller är moral nåt som har med kärlek och rspekt för andra att göra, ibland inte alltid.

Vilken saning letar du efter?
Allt livs stora hemelighet eller bara mäniskans?

Vem är vi? för vi är väll inte fler.

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]