Re: END OF EMBASSY


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Daniel on October 14, 1997 at 14:40:34:

In Reply to: END OF EMBASSY posted by Lars Vilks SS on October 14, 1997 at 10:26:55:

: The Ladonian Embassy in Falkenberg, Sweden came to an end on the 13th of October. This wooden construction was purchased by minister of history count Torby, but it was moved by the community (5 tons). After moving it the storm came and fell it. A crane tried to lift it but it fell in pieces. Now our minister of history will claim for damages. And we have strained diplomacy towards Falkenberg community.

Så här skrevs det i Halland Nyheter Tisdagen den 14 okt:

Ladoniens ambassad föll med ett brak

Efter sista striden
återstår bara ansvarsfrågan

FALKENBERG
Ladoniens ambassad i
Falkenberg finns inte
längre. Konstnären själv,
Lars Vilks, var med när
den föll.
n Sveriges ambassad i
Litauen lär vara i så
dåligt skick att både
personal och litauiska
myndigheter klagar. Hur
det än står till med den
saken kan man lugnt
konstatera att
Falkenbergs enda
ambassad är i sämre
skick.
Den har helt enkelt fallit ihop i smådelar under ett sista räddningsförsök. Den finns icke
mer.
Grunnande
Dess skapare, Lars Vilks, var på plats i yttre hamnen igår för att se om Ambassad kunde
räddas, om den kunde resas igen sedan förra lördagens blåst fått den på fall.
Efter en hel del materialstudier och grunnande fästes lyftstropparna på nytt i virket och
kranen började så sakteliga dra. Redan efter någon meters lyft fick försöket avbrytas, då
var Ambassad på väg att delas på mitten. Plankorna yrde.
- Den blir mindre och mindre! konstaterade Lars Vilks.
- Den borde ha förankrats mer frenetiskt efter flyttningen. Inte bara i bottenplattan utan
också i själva konstverket, tillade han och gick fram för att hitta ett nytt sätt att angripa
problemet.
Brakfest
Ett nytt försök gjordes efter några minuter sedan lyftstropparna fästs längre in i
Ambassad, i mittenvirket och närmare botten. Men efter ett par meter knakade det så
betänkligt att lyftet fick avbrytas. Det gick inte att resa Ambassad.
De församlade - lyftgubbarna, Sculpturaledningen och Vilks - tittade på varandra ett
slag innan konstnären höjde sin stämma:
- Ah, ska vi ta ett sista brak?
Ansvarsfrågan
Förslaget gillades och nu lyfte kranen upp skulpturen tills hela konstruktionen gick av
på mitten. Det regnade spillvirke och det hördes verkligen ett ljudligt brak.
Så hade den till slut fallit, ohjälpligt, och kvar finns nu ansvarsfrågan. Lars Vilks har
visserligen sålt sin skulptur men har kontakter med nye ägaren.
- Vi är inte ute efter att bråka med kommunen, hade det gått att lyfta Ambassad så hade
vi accepterat att den inte blivit sig riktigt lik. Men när den nu gick i bitar kan det bli en
skadeståndsfråga. Falkenbergs kommun tog en chans med flytten men den höll inte, de
borde ha pratat med ägaren och mig för att hitta en lösning, säger han.
Advokat
Vilks påstår att en advokat i Stockholm vidtalats, en advokat som är medborgare i
Ladonien. En annan brännande aktuell fråga är naturligtvis hur det nu går med de
diplomatiska förbindelserna mellan Falkenberg och Ladonien.
- Regeringen i Ladonien kommer att ha ett möte och förmodligen kommer det att
framföras protester. Sen får vi se om det går att hitta en annan plats för en ambassad och
ett kontor i Falkenberg, säger Lars Vilks.
Hur känns det då för konstnären själv denna dag?
- Jag är luttrad. När Nimis brann på Kullaberg och vissa detaljarbeten jag gjort försvann
kändes det jobbigt. Men nu ser jag det som att det som sker runtikring konstverket är
viktigast.
Hallandsmodell
En ny idé tändes också denna måndag, inspirerad av händelserna i Falkenberg. I
framtiden kan det mycket väl bli något slags mobil skulptur. Ett flytande konstverk, kanske
ännu en ambassad.
- Folk kunde få ta plats och åka omkring en stund i konstverket. Det kunde bli rätt
fräckt, funderar Vilks innan han plockar in lite av veden från Ambassad i lastutrymmet på
sin bil.
- Jag kan använda det i Nimis. Så att Falkenbergsambassaden ändå finns kvar på något
sätt.
Bara konstverket...
Jan E Forsberg, Sculpturakommissarie, finns också på plats denna dag och när han får
frågan om hur eventuella skadeståndskrav ska bemötas ler han listigt.
- Vi klarade flytten och bottenplattan och pålarna, som vi förankrat, står kvar. Det är
bara konstverket som fallit...
ULF PETTERSSON
0346-290 54

FOTO: DANIEL MOLUND
SISTA STRIDEN. I en spillvedens symfoni försvann Ladoniens ambassad i Falkenberg.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]