Poem


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Count Torby on October 01, 1997 at 09:51:17:

Ave Ladonia!

Tänkte presentera två poem som passar utmärkt för vår nomadiserande
livsstil. Eftersom jag inte orkar översätta dem till vare sig
latin eller engelska får det gå så här (my humble apologies to all
who does not read swedish)

Sedan länge på väg, barfota
i strandslammet

Och pissar
mitt namn emot vinden

Är aldrig närvarande jag
skriver mig
alltid någon annan stans

Vattendraget lämnar plats
för väg, järnvägslinjer, slutligen
också öppna fält

(Jörgen Lind, diktsamlingen Ararat)

Den här är också bra:

Vinden träffar min själ
på bergets topp och
på jorden
har mina fotspår i sanden
raderats ut.

Varför bedrar ödet
människan?

Och vinden för hela tiden
med sig moln utan regn.

(Cletus Nelson Nwadike från Nigeria)

Hälsningar från Count Torby, Lord of Roses, Minister of History.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]