Foto på Ambassaden /index.htm Photo of the Embassy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Martin Nilsson on July 21, 1997 at 17:53:38:

Jag har ett foto på Ambassaden som jag tog under uppförandet av den.
Herr Vilks själv går också att skymta på kortet.
Om någon vill ha den så skicka mig bara ett mail så kommer den.

I have a photograph of the Embassy that was taken under the construction.
Mr Vilks himself is also in the picture.
If you want it, just send me an E-mail and I will post it to you.

Martin

P.S Visit my homepageFollow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]