tid, tid, vad är dit?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Citizen Berny on June 27, 1997 at 00:14:49:

Varför är tidsangivelserna på diskussionsinläggen daterade, timme, minut, sekund,månad, dag och sen år!?
Slutligen - När bestämdes det att Ladonien ansluter sig till västerländsk tideräkning?

Ursäkta min okunskap men jag är nybliven medborgare.

Berny


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]