Re: COLONY IN NORWAY CONQUERED!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Lord Aslak Viking on May 30, 1997 at 10:42:01:

In Reply to: Re: COLONY IN NORWAY CONQUERED!!! posted by Lars Karlsson on May 30, 1997 at 10:12:52:

Håller fullständigt med om att expansionism innebär risker. I detta fall torde dock dessa ha minimerats,
eftersom den yta på vilken kolonin är upprättad är obefolkad, precis som Ladonien.
Dessutom innehåller/är kolonin i detta fall en faktisk "installation", alltså ett i alla aspekter ladonskt
byggnadskonstverk.

Lord Aslak Viking
Propagandaminister


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]