Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Jorge André on February 03, 19100 at 20:01:49:

In Reply to: Re: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by 50 on December 25, 1998 at 18:57:28:

: söker erfaren kvinna som vill ta la om 6 etc.

jag skulle tycker om pratar med dig, och har rolig tillsammans med dig
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]