*ler*


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by ................ on August 27, 1998 at 18:50:30:

In Reply to: Ambassaden posted by Daniel Warhammar on September 16, 1997 at 08:22:52:

Hej du!

Kan du mäjla mej angående dina åsikter
om ditt parti,man kan ju aldrig så noga veta.
Mäjla mej snarast om du nu håller på med sånt här fortfarande.

Baj baj


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]