Re:Jag vill maila lite ;)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]

Posted by Danne on August 24, 1998 at 18:28:41:

In Reply to: NÅGON SVENSK SOM VILL MAILA LITE? posted by Stina on August 04, 1998 at 19:20:24:

Hej jag är 14 år och vill gärna maila dig med dig,
jag vet inte om det finns nån svensk sida men
varför kan inte du och jag göra den?

lite om mig:

Som sagt jag är 14 år fyller 15 i januari.
Jag har ännu inte blivit medborgare i Ladonien
men har skickat in en ansökan.Jag tycker om att diskutera
och hoppas du gör det så kan vi diskutera olika saker
jag hoppas du inte bara vill prata om Ladoinen.

Hej då Danne!

daniel.granquist@halmstad.mail.telia.com
en lättare dg84@gnwmail.com

Det spelar ingen roll vilken du skickar till.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Ladonia Discussion Board ] [ FAQ ]